Fun Divers / Try SCUBA

Pár informací do začátku:

 • Ponor je určen pro všechny zájemce, kteří mají zájem zkusit potápění se základní ABC výstrojí (maska a ploutve) a s dýchacím přístrojem s otevřeným okruhem. Tento úvodní ponor potápěče nekvalifikuje k samostatnému potápění, je koncipován jako první seznámení s potápěním se základní ABC výstrojí a s dýchacím přístrojem s otevřeným okruhem pod dohledem Instruktora.
 • Je zde možnost pokud nemáte parťáka (Guide), tak můžeme naplánovat individuální ponor.
 • Individuální skupinové ponory.
 • Noční ponory.

Co vás čeká - příprava:

Teoretická přípravaje prezentována pouze ústním sdělením s poučením všech zúčastněných o rizicích a dodržování bezpečnostních pravidel. Seznámení zúčastněných s potápěčskou technikou. Základními signály a působením tlaku na lidský organismus. Vše je prováděno v Chorvatsko sv. Marina.

Výstroj:
 • Zde je zohledněno zapůjčení kompletní potápěčské výstroje.
 • Minimální věková hranice je 12 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce. 
 • Vyhovující zdravotní stav, popřípadě potvrzený lékařským potvrzením.
 • Schopnost plavat jakýmkoli stylem a udržet se nad hladinou.

 

Termíny ponoru:

Aktuální termíny:

Individuální termín.

 • Na ponor se můžete přihlásit prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailu  nebo nás kontaktujete telefonicky.
 • Rádi se s vámi domluvíme na termín, který bude vyhovovat.
 • Cena zahrnuje teoretický a praktický výcvik, foukání lahví, zapůjčení potápěčské výstroje.
 
Kontaktujte nás